เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ระบบน้ำร้อนและน้ำเย็น เครื่องยนต์และไฟฟ้า
High pressure washers machine Hot and Cold, Electrical or Engine.

เครื่องฉีดน้ำร้อน เครื่องฉีดน้ำเย็น เครื่องยนต์  ไฟฟ้า