เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ดูดฝุ่น ดูดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ไส้กรองฝุ่น ทุกชนิด

วิธีบำรุงรกัษาพื้นประจำวัน เริ่มด้วยการใช้ไม้ดันฝุ่นเสมอ
วิธีบำรุงรกัษาพื้นประจำวัน เริ่มด้วยการใช้ไม้ดันฝุ่นเสมอ - วิธีบำรุงรกัษาพื้นประจำวัน เริ่มด้วยการใช้ไม้ดันฝุ่นเสมอ
ใช้แผ่นขัดที่สะอาดและ เหมาะสมกับงานที่ทำ
เริ่มด้วยการดันฝุ่น ทำความสะอาดพื้นด้วย Autoscrubberหรือไม้ม็อบ ใช้แผ่นแดงสำหรับเครื่องขัดรอบต่ำ
เหลืองสำหรับเครื่องขัดรอบสูง
สเปรย์น้ำยา Wap Bulf ทีละน้อย แล้วใช้เครื่องขัดพื้นขัดตาม ช้เครื่องขัดพื้นจนพื้นขึ้นเงา
สเปรย์น้ำยาลงบนพื้นก่อนทำการขัดพื้นตาม วิธีการเดินเครื่องขัดพื้นรอบต่ำและรอบสูง
กลับแผ่นขัดหรือเปลี่ยน เมื่อเห็นว่ามีคราบสกปรก ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องมือเก็บให้เรียบร้อย
ถอดเปลี่ยนแผ่นขัดพื้น หากมีคราบสกปรกติดมาก เสร็จแล้วทำความสะอาดอุปกรณ์ ให้เรียบร้อย
0
0
0
s2sdefault